Opnieuw opgroeien?!

Het opgroeien van onze dochter Eva (nu 2,5jr) kent voor mij zoveel interessante fasen: leren kruipen, staan, lopen, praten, begrijpen, … . In die eerste drie jaar vindt er zo’n enorme groei plaats. Daarin wordt voor sommige functies het fundament gelegd voor de rest van het leven (bijv. sociaal-emotioneel functioneren).

Het valt me elke keer weer op hoeveel parallellen er zijn tussen dit opgroeien en mensen die ‘opnieuw geboren worden’ en daarna dus ook ‘opnieuw opgroeien’. Bij baby’s gaat opvoeden gepaard met veel sturing, maar hoeveel zijn we bezig met het begeleiden van ‘opnieuw geboren baby’s’?

Jezus zegt vlak voor zijn vertrek naar de hemel: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”. Dat impliceert een bepaalde ontwikkeling waarin je leert en groeit in leerlingschap. In onze visie noemen we dat “groeien tot een toegewijde volgeling van Jezus”.

In de maand januari willen we hierin investeren. We zullen iedereen uitdagen een leerling mee te nemen of zelf actief leerling te worden. Concreet bieden we in de eerste 2 weken van januari voor iedereen die dat wil een coachingsgesprek aan van een uur (aanmelden: christiaan@kerkinoss.nl).

Mag ik de volgende vragen alvast bij je neerleggen?
– Wat zou jij een ‘opnieuw geboren baby’ willen/kunnen leren over leerling-zijn van Jezus?
– Hoe intensief investeren we als kerk in de eerste drie jaar van een nieuwe christen?
– Wie leer ik alles wat Jezus mij heeft opgedragen?

Ik wens jullie allemaal een rustige decembermaand toe, mooie kerstdagen en een zegenrijk 2017.