Jozef en Jezus

Tijdens de huidige prekenserie over de preek op de berg (bergrede), zijn we uitgedaagd om Jezus te zoeken in het Oude Testament. Een mooi voorbeeld vind ik altijd het verhaal van Jozef.

Samengevat gaat dat verhaal zo: Jozef was de lievelingszoon van Jakob. Op een dag verliet hij zijn vaders huis om zijn broer te bezoeken. Maar zijn broers haatten hem, gooiden hem in een put en verkochten hem voor zilverstukken. Hij belandde in Egypte, waar hij in de gevangenis terecht kwam hoewel hij niets verkeerd had gedaan. Via dit onrecht werd hij uiteindelijk onderkoning van Egypte. Daarmee werd hij een zegen voor een groot (en vreemd) volk en via een lange omweg ook weer voor zijn hele familie. In de latere ontmoeting met zijn broers zegt Jozef: “God heeft dit alles zo geleid; wat mij is overkomen heeft God gebruikt voor iets goeds.” (Genesis 37 en verder).

Hoe mooi is de parallel met Jezus? Jozef is daarin een beeld van onze Heer. God heeft onrecht dat gebeurde op Golgotha gebruikt voor oneindig veel goeds, voor ons!