Trainen?!

In de preken gaat het zondag momenteel over ‘geestelijke oefeningen’. Raar woordpaar. Waar gaat het nou precies over en wat moeten wij ermee?

Geestelijke oefeningen zijn wegen waarop verandering kan plaatsvinden. Het zijn oefeningen die door de kerk door alle eeuwen heen zijn gebruikt met als doel meer op Jezus te lijken of in Jezus te blijven.

Er is nergens een compleet overzicht van alle oefeningen, maar over het algemeen worden genoemd: bidden, bijbel lezen, studeren, christelijke meditatie, avondmaal, gezamenlijke maaltijd, samenkomst/viering, biecht, gerechtigheid, vrijgevigheid, rustdag, vasten, eenvoudig leven, stilte en bewuste eenzaamheid.

Dat is een behoorlijk aantal. Een aantal benadrukken we al op vroege leeftijd aan onze kinderen: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag.’ Anderen krijgen minder aandacht of zijn we misschien zelfs wel kwijtgeraakt in onze protestantse/evangelische traditie.

Op allerlei plekken zie je dat christenen weer aandacht krijgen voor de oefeningen. Ik denk dat er hiervoor verschillende redenen zijn, waaronder het verlangen naar diepgang. “De klassieke geestelijke oefeningen roepen ons op om vanaf de oppervlakte van het leven af te steken naar de diepte.” (Richard Foster)

Ik merk dat (een kwartier!) bewust helemaal stil zijn al behoorlijk moeilijk is. Hetzelfde geldt voor een hele dag echt rusten. Om maar niet te spreken over vasten, eenvoudig leven en biechten.

Nu wil ik zeker geen beloften doen over grote doorbraken, al helemaal niet op de korte termijn. Maar als God deze dingen belangrijk vindt, en als Jezus deze dingen leerde en deed, en als de kerk van alle eeuwen ze praktiseerde, is dat niet genoeg reden om gewoon te gaan oefenen?

Richard Foster, die een bekend boek heeft geschreven over een aantal geestelijke oefeningen (Het feest van de navolging) schetst een hoopvolle toekomst: “Er is voor geen enkele geestelijke deugd inspanning nodig als hij eenmaal onze persoonlijkheid in bezit heeft genomen.” We mogen gaan van duty (plicht) naar discipline naar delight (genoegen).