Goede dag mede broeders en zusters van Crosspoint. Mijn naam is Christiaan Ederveen en maak deel uit van de Lifeboat Heesch e.o. Binnen onze Lifeboat hebben we 3 manieren van het beleven van de Lifeboat. Deze bestaan uit: Binnen, Boven, Buiten. Aangezien we dit laten rouleren over de weken dat we bijeen komen kwam het vorige week zondag mooi uit op de dag van de Armoede. Ik weet niet of u er bij stil gestaan hebt. Wij als Lifeboat hebben dit in het kader van “Buiten” aangepakt om ons voor te stellen op de dag van de Armoede aan mensen die om wat voor reden ook de financiën niet meer rond krijgen en daar allerlei problemen bij ondervinden. In de Liveboat koken wij 1x in de maand voor mensen in Oss die in deze doelgroep vallen. Deze groep kokers noemen zich KookCross met daarin de verwijzing naar Crosspoint, Oss en de kookgroep. Dit doen we onder de vlag van “Helpende Handen Oss” en uiteraard van onze God. Vorige week vroeg een collega van mij of ik dit vanuit de Bijbel moest doen? Waarop ik zei dat als mensen mij zouden vragen waarom ik hier aan mee doe dat ik vind dat het prima past bij een Christelijke zienswijze. Jezus keek om naar de medemens en begaf zich juist onder de mensen die om wat voor reden ook “buiten” de maatschappij beland waren. Tevens is het gewoon een goed initiatief en goed om niet alleen naar jezelf te kijken maar ook juist naar een ander. Dat zijn woorden van Jezus, en het staat in het Nieuwe Testament Marcus 12 vers 30-31: heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”

Op 17-10-2021 Was zoals gezegd de dag van de armoede waarbij de opening plaats vond van een nieuw onderkomen van Helpende Handen Oss. Daarbij waren alle initiatieven uitgenodigd die de Stichting Helpende Handen Oss ondersteunen. Onder andere aanwezig: de gemeente Oss zelf met Raadslid van Geffen die de officiële opening verrichtte. Verder organisaties als: de bibliotheek, de Voedselbank, Eten Over, Bon Appetit, de Dierenvoedselbank, Schuldhulpmaatjes, Jobhulpmaatjes, Solidariteitsfonds Oss, Quiet Oss, Crosspoint, Global Goals Oss en stichting Met Elkaar, Oss tegen armoede. Die dag werd door KookCross (Crosspoint) voorzien van koffie, thee en zelf gebakken cake. Verder hadden we een stand, net zoals de overige organisaties, waarin we iets van onszelf konden presenteren. En wat presenteerde we daar dan? Nou God, Jezus, de Heilige Geest natuurlijk. Het was vooral gezien worden en netwerken. Persoonlijk heb ik onder andere een mooi gesprek gehad met leden van het CDA Oss. Daarin heb ik verteld wie we zijn als kerk, groep Kookcross en wie ik zelf ben. Ze waren vooral op zoek naar persoonlijke initiatieven van mensen. Hoe pakken mensen dingen aan. Niet kijken maar ondernemen. Tja, wie kan je beter hebben als voorbeeld dan Jezus? Heb verteld over KookCross, de georganiseerde Marriage Course, en wellicht toekomstige ideeën.

Wil je meer weten over deze dag? KookCross of Lifeboat Heesch en omgeving? Laat maar horen. Mag me persoonlijk gerust iets vragen of aan iemand anders van onze Lifeboat. Verder wil ik persoonlijk mensen bedanken die hier aan mee gewerkt hebben op wat voor manier ook. Ook de Kookgroep KookCross en Crosspoint die dit alles mogelijk maken. Goud waard.