Wij, de boot ‘SLOEP JC’ (naar een ‘jaren-60’ lied van Beach Boys: sloop John B) komen a.s. zondag rond 13 uur bij elkaar in de Pinksterterp waar we allereerst van een heerlijke lunch willen gaan genieten om vervolgens samen te luisteren naar een samenvatting die Arie Hei heeft  gemaakt van een boek ‘How to pray for the lost ones’, een onderwerp waar we overigens ook als bijbelstudiekring meerdere keren over gesproken hebben en waar nu met het oog op onze missionaire context (BUITEN) samen over willen gaan napraten om zodoende meer toegerust te worden in onze omgang met ongelovigen in onze directe omgeving ( familie, vrienden kennissen) alsook met mensen in onze woonomgeving ( buren, straat, wijk ). En verder willen we natuurlijk aandacht besteden aan de relatie(s) onderling, de sfeer binnen de groep en gericht zijn op de eventuele noden mochten die er zijn binnen de groep.

  • Contactpersoon: Jac Vossen (jacvossen14@gmail.com)
  • Tijd: 13:00
  • Plaats: De Pinksterterp