De Buurtkerk is een initiatief van een aantal wijkbewoners. Ontstaan vanuit het verlangen om een eigen geloofsgemeenschap rondom Jezus te vormen in de Schadewijk. We komen samen tijdens een lunchviering op zondag (12:30) en op verschillende momenten door de week (bijv. koffiemoment op woensdagochtend). De meeste ontmoetingen zijn in het Wijkcentrum Schadewijk.

  • Contactpersoon: Christiaan Bakker (christiaan@kerkinoss.nl)
  • Tijd: 12:30 (zondag om de week, vanaf 4 oktober), 11:00 (woensdag)
  • Plaats: Wijkcentrum Schadewijk (Leeuwerikstraat 2)

Meer informatie klik hier