Zomer 2019

De laatste woorden van Jezus

Tijdens de zomer zullen we bezig zijn met de laatste woorden van Jezus, net voordat hij sterft. Een lange afscheidsrede is te vinden in het evangelie van Johannes, hoofdstukken 13 tot en met 17. We gaan hier in een aantal zondagen doorheen en besteden eind augustus/begin september extra aandacht aan zijn laatste gebed (hfst. 17).

Verder is er elke eerste zondag van de maand een speciale samenkomst. We vieren dan Heilig Avondmaal. Daarnaast spelen we samen met de kinderen een verhaal uit de evangeliën uit en spreken we vervolgens in groepjes verder over de betekenis voor ons leven.

Iedereen van harte welkom om eens te komen proeven!