Voorjaar 2019

De brief aan de Hebreeën

Dit voorjaar gaan we aan de slag met de brief aan de Hebreeën. Een uitdagende brief die ook in onze tijd nog heel dichtbij komt. We zullen de brief per hoofdstuk bespreken en starten op 27 januari.

Verder is er elke eerste zondag van de maand een speciale samenkomst. We vieren dan Heilig Avondmaal. Daarnaast spelen we samen met de kinderen een verhaal uit de evangeliën uit en spreken we vervolgens in groepjes verder over de betekenis voor ons leven.

Iedereen van harte welkom om eens te komen proeven!