Najaar 2019

‘God leren kennen en samen op Jezus gaan lijken

Dit najaar zullen we bezig zijn met onderwijs rondom onze visie. We zullen kijken naar Gods handelen in de geschiedenis aan de hand van een aantal werkwoorden zoals: God is, God zendt en God geeft. Een uitdagende serie met grote lijnen vanuit de hele bijbel.

Verder is er elke eerste zondag van de maand een speciale samenkomst. We vieren dan Heilig Avondmaal. Daarnaast spelen we samen met de kinderen een verhaal uit de evangeliën uit en spreken we vervolgens in groepjes verder over de betekenis voor ons leven.

Iedereen van harte welkom om eens te komen proeven!