In de zomer van 2020 zijn we gestart met nieuwe manieren van kerk-zijn. We volgen nu een 2-wekenrooster:

  • Week 1 & 3: een algemene samenkomst in de Pinksterterp (inclusief livestream)
  • Week 2 & 4: bijeenkomen in missionaire gemeenschappen of een samenzijn rondom de Bijbel (leerdienst en het Woord)

Wat zijn missionaire gemeenschappen?

In een missionaire gemeenschap kom je in kleinere groepen samen om Gods missie handen en voeten te geven. We kunnen deze missie goed uitleggen aan de hand van drie B’s: Boven, Buiten, Binnen. Elke groep zoekt naar het vormgeven van deze aspecten. De uitwerking zal voor elke context weer anders zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=2eG4yFPEPOc

Kom gerust eens kijken!

Lifeboat D.U.R.V (Delen, Uitnodigen, Relatie & Vertrouwen) komt bij elkaar in het Maasland College tegenover de Pinksterterp, om 11:00. 

De Familieboot komt meestal bij elkaar rond 10:15 in de Pinksterterp. 

De Leerdienst vindt altijd op hetzelfde moment plaats, op dezelfde locatie: Pinksterterp, 09:00. 

Het Woord vindt altijd op hetzelfde moment plaats, op dezelfde locatie: Pinksterterp, 10:30.