In de zomer van 2020 zijn we gestart met nieuwe manieren van kerk-zijn. Naast onze zondagse samenkomsten (10 uur in Pinksterterp) komen we ook in missionaire gemeenschappen (ook wel ‘boten’) bij elkaar.

NB: in de winter van 22-23 komen we op de even zondagen om 11:30 bij elkaar in de Paaskerk en op de oneven zondagen om 10:00 in verschillende huizen. Voor meer info download chrch-app (kerk = CrOsspoint)

Wat zijn missionaire gemeenschappen?

In een missionaire gemeenschap kom je in kleinere groepen samen om Gods missie handen en voeten te geven. We kunnen deze missie goed uitleggen aan de hand van drie B’s: Boven, Buiten, Binnen. Elke groep zoekt naar het vormgeven van deze aspecten. De uitwerking zal voor elke context weer anders zijn.

Kom gerust eens kijken!

Het Woord vindt altijd op hetzelfde moment plaats, op dezelfde locatie: Pinksterterp, 10:30 (winter 22-23: Maasland College)