Kerk-zijn is niet alleen voor zondag, we ontmoeten elkaar op allerlei plekken doordeweeks. Geïnteresseerd?

Kringen

Binnen CrOsspoint zijn er verschillende kringen die elkaar (twee-)wekelijks ontmoeten.  Een kring is een kleine groepen mensen die actief het leven delen. Op de kringavonden is er ruimte voor ontmoeting, bijbelstudie en gebed.

Voor meer informatie over de kringen, mail (christiaan@kerkinoss.nl). In de agenda kan je de kringavonden terugvinden.

Gebedsbijeenkomsten

Er zijn ook verschillende momenten in de week dat mensen bij elkaar komen voor gebed. Deze gebedsbijeenkomsten zijn voor iedereen vrij te bezoeken. We bidden dan voor elkaar, onze naasten, de gemeente en voor Oss.

Iedere donderdagochtend (8:00) – Berghemseweg 68 (mail: christiaan@kerkinoss.nl)
Iedere donderdagmiddag (14:00) – Driek van Erpstraat 59 (mail: hemama@kpnmail.nl)
Iedere tweede vrijdagavond (19:30) – Gelissenstraat 20 (mail: gaby@schiltmans.de)
Derde dinsdag om de maand (20:00) – Berghemseweg 68 (Pray4Oss) (mail: paul@kerkinoss.nl)