Waarden

Onze waarden geven een goed beeld van de manier waarop we samen kerk willen zijn in de praktijk.

Genade

De verlossende genade van Jezus daadwerkelijk ervaren in je leven; wat is mooier dan dat? Aan de ene kant is het ontvangen van Jezus’  genade dit een eenmalige keuze (bekering), maar aan de andere kant is het een proces om elke dag weer vanuit zijn genade te leven. Wanneer we beseffen hoe wonderlijk en krachtig Gods genade is, dan zullen onze harten overvloeien van liefde voor zowel mensen die Jezus al volgen, als mensen die de genade van Jezus nog niet kennen. De genade van Jezus vormt het stevige fundament voor de andere waarden.

Groei

Wij geloven dat de keuze om Jezus te volgen een geweldig startpunt is om vervolgens te groeien tot een toegewijde volgeling van Jezus. De activiteiten die we organiseren, en de relaties en ervaringen die we opdoen in de kerk helpen ons om dichter bij Jezus te komen, en dichter bij elkaar. We willen je, in wat voor fase je ook bent, uitdagen en ondersteunen om te groeien tot een authentieke inspirerende volgeling van Jezus.

Groepen

Deelnemen aan onze kleine groepen (zie @Home’s) is dé gelegenheid bij uitstek om op een geduldige en betrokken manier invulling te geven aan het samenleven als gezin waarin we ons toewijden aan Jezus en aan elkaar. In groepen, die nauw aansluiten bij de beleving van onze tijd en omgeving, inspireren en ondersteunen we elkaar om geestelijk te groeien.

Op zondagochtend komen we als grotere groep bij elkaar om samen God te aanbidden door middel van muziek en gebed, en door praktisch toepasbaar onderwijs uitgedaagd te worden zowel individueel als gezamenlijk te groeien in het volgen van Jezus.

Gaven

Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt de kerk ‘het lichaam van Christus’ genoemd. Een compliment dat ons zowel doet beseffen dat we bevoorrechte mensen zijn, als de verantwoordelijkheid die Jezus ons toevertrouwt onderstreept.  In dit lichaam van Christus, de kerk, deelt de Heilige Geest gaven op de manier zoals hij dat wil. Deze gaven willen we uitoefenen en benutten in de grote en in de kleine groepen op een eigentijdse manier die mensen aanspreekt en daarmee onder de indruk brengt van de liefde van Jezus.

Geven

Door de geestelijke groei vanuit de genade van Jezus worden we toegewijde volgelingen die alles wat we hebben en alles wat we zijn terug willen geven aan onze Schepper. We willen verantwoorde rentmeesters zijn met alle inzet van onze tijd, ons bezit en de kwaliteiten die God ons geeft. Dit alles om de eer van Jezus in Oss en omgeving te vergroten door een inspirerend gezin van God te zijn dat groeit in diepte en breedte.