Voor alle zonden en …

Het is bijna Pasen! Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus Christus uit de dood. In onze kerk leggen we daarin meestal de nadruk op de vergeving van zonden die we ontvangen; dat is compleet in lijn met veel van de getuigenissen in het boek Handelingen. Toch gaat het verder dan dat. Alle zegeningen die we in ons leven zullen ontvangen, zijn betaald op Golgotha met het kostbaar bloed van onze Heer Jezus.

In de theologie worden een aantal verschillende aspecten van het werk van Jezus onderscheiden, bijvoorbeeld het kruis als…
… de strijd die Christus streed met de zonde, dood en de satan (bijv. 1Pet3:22, 1Kor15)
… als Christus’ betaling van een losprijs (bijv. Mat20:28)
… als plaatsvervangend offer (bijv. Jes53)
… als genoegdoening voor een straf (bijv. Jes53:5)

Al deze beelden beschrijven iets van wat uiteindelijk ten diepste een mysterie is: de verlossing die Christus door zijn lijden, sterven en opstanding tot stand heeft gebracht. Maar mag ik je uitdagen om de komende weken eens wat van dat mysterie te onderzoeken? Bijvoorbeeld door in de lijdensweek tijd in je agenda vrij te maken om bovenstaande teksten op te zoeken? Of samen op een extra kringavond?

Onze Heer is waarlijk opgestaan! Gezegend Pasen!