Naast het onderwijs tijdens de zondagse samenkomst, bieden wij nog andere onderwijsmomenten aan. Deze zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Ze veronderstellen soms wel een bepaalde kennis, dan wordt dit aangegeven.  Hieronder staat het onderwijsprogramma voor de komende tijd: 

Ontdekken/beginnen

  • Alpha (www.alpha-cursus.nl) – een cursus die wereldwijd wordt aangeboden en met miljoenen deelnemers. De cursus doorloopt in 10 avonden en een zaterdag de fundamenten van het christelijk geloof. Het concept: samen eten, onderwijsmoment en napraten in groepen. In het najaar van 2019 bieden we de Alpha weer aan. Meer info en aanmelden via info@kerkinoss.nl  Er zijn geen kosten aan de Alpha verbonden. Welkom bij Alpha 

  • Youth Alpha naast de volwassenen Alpha biedt Crosspoint ook voor de jeugd de zg. Youth Alpha. Een reuze gezellige en informatieve manier voor de jongeren om in aanraking te komen met het christelijk geloof en om door te kunnen vragen ! Interesse ? Meld je aan via info@kerkinoss.nl !
  • Gebeds-ministry cursus – Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. Deze cursus biedt inzicht en vaardigheden in het samen bidden volgens het gebedsministry model. Aan de hand van een werkboek en praktische oefening worden in 5 cursus-avonden een reeks aan onderwerpen behandeld: bijbelse basis, Heilige Geest, genezing, luisteren naar God, vergeving, kwade machten, leiding, zegenen. Meer info en aanmelden via info@kerkinoss.nl. Tot ziens op de gebeds-ministry cursus !

Verdiepen: 

In het voorjaar van 2019 zullen we extra onderwijsavonden aanbieden ter ondersteuning van de prekenserie rondom Hebreeën. Zie de agenda voor de data

Lezingen :

08 april 2019:

Het Leerhuis van de Raad van Kerken in Oss nodigt alle belangstellenden uit voor een lezing met gesprek en discussie met René Peters, stadsgenoot en tweede kamerlid.

Godsdienst en politiek bestrijken beide heel het terrein van het menselijk leven. Daarom raken ze elkaar op allerlei terreinen: ethiek , opbouw en inrichting van de samenleving, economie, omgang met de aarde, enz.

Naast ‘harde’ gegevens is er ook altijd sprake van visie. Van een visioen. Het Bijbelboek Spreuken zegt: “Zonder visioen verwildert het volk”. Visioenen komen voort uit en leiden tot waarden die  in de dagelijkse politiek  tot handelingen worden.  Door welke waarden laat ‘ons René  zich leiden?

Kom, luister en praat mee

zaal open 1930u, aanvang 2000u