Naast het onderwijs tijdens de zondagse samenkomst, bieden wij nog andere onderwijsmomenten aan. Deze zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Ze veronderstellen soms wel een bepaalde kennis, dan wordt dit aangegeven.  Hieronder staat het onderwijsprogramma voor najaar van 2018: 

Ontdekken/beginnen

  • Alpha (www.alpha-cursus.nl) – een cursus die wereldwijd wordt aangeboden en met miljoenen deelnemers. De cursus doorloopt in 10 avonden en een zaterdag de fundamenten van het christelijk geloof. Het concept: samen eten, onderwijsmoment en napraten in groepen. In september 2018 bieden we zo’n cursus aan. Opgeven kan via info@kerkinoss.nl  Geheel vrijblijvend en gratis toegankelijk. Welkom bij de alpha-cursus !
  • Gebeds-ministry cursus – Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. Deze cursus biedt inzicht en vaardigheden in het samen bidden volgens het gebedsministry model. Aan de hand van een werkboek en praktische oefening worden in 6 cursus- sessies een reeks aan onderwerpen behandeld: bijbelse basis, Heilige Geest, genezing, luisteren naar God, vergeving, kwade machten, leiding, zegenen. De bedoeling is om de derde week van september 2018 weer met een editie van deze verdiepende en bedienende cursus te starten. Opgeven via info@kerkinoss.nl. Tot ziens op de gebeds-ministry cursus !

Verdiepen

  • Eindtijd dl1 ‘komt een christen in de hemel na zijn sterven’ en dl2 ‘het duizendjarig rijk’ In twee avonden willen we aandacht geven aan het thema Eindtijd met op 11 juli de stelling: ‘komt een christen in de hemel na zijn sterven?’ Op 18 juli wordt gedebatteerd over ‘het duizendjarig rijk’. Zie de agenda voor de locaties en aanvang.