Naast het onderwijs tijdens de zondagse samenkomst, bieden wij nog andere onderwijsmomenten aan. Deze zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Ze veronderstellen soms wel een bepaalde kennis, dan wordt dit aangegeven.  Hieronder staat het onderwijsprogramma voor de komende tijd: 

Ontdekken/beginnen

  • Alpha (www.alpha-cursus.nl) – een cursus die wereldwijd wordt aangeboden en met miljoenen deelnemers. De cursus doorloopt in 10 avonden en een zaterdag de fundamenten van het christelijk geloof. Het concept: samen eten, onderwijsmoment en napraten in groepen. Meer info en aanmelden via info@kerkinoss.nl  Er zijn geen kosten aan de Alpha verbonden. Welkom bij Alpha 

  • Youth Alpha naast de volwassenen Alpha biedt Crosspoint ook voor de jeugd de zg. Youth Alpha. Een reuze gezellige en informatieve manier voor de jongeren om in aanraking te komen met het christelijk geloof en om door te kunnen vragen ! Interesse ? Meld je aan via info@kerkinoss.nl !
  •  

Verdiepen: 

  • Het Leerhuis: iedere maand komen we bij elkaar om een bepaald gedeelte uit de Tora te bespreken. Het is een open gesprek, een dialoog, waarin iedereen leraar en leerling is.
  • Gebedscursus (ministry of voorbede gebed) – Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. Deze cursus biedt inzicht en vaardigheden in het samen bidden volgens het gebedsministry model. Aan de hand van een werkboek en praktische oefening worden in 5 cursus-avonden een reeks aan onderwerpen behandeld: bijbelse basis, Heilige Geest, genezing, luisteren naar God, vergeving, kwade machten, leiding, zegenen. Meer info en aanmelden via info@kerkinoss.nl. Tot ziens op de gebeds-ministry cursus !
  • Gebedscursus (persoonlijk gebed) – de leerlingen van Jezus vroegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden.’ Dat is voor leerlingen van Jezus ook nu nog een goede vraag. Aan de hand van het Onze Vader gaan we een verdiepingsslag maken in ons persoonlijke gebedsleven. Deze cursus is van 24-7 prayer en heet ook wel ‘Prayer course’. Voor informatie: christiaan@kerkinoss.nl