Gebed

“God has instituted prayer in order to lend to His creatures the dignity of causality.”

– Blaise Pascal

We vinden bidden enorm belangrijk en ervaren steeds weer dat God hier doorheen werkt

Daarom proberen we het op zoveel mogelijk manieren vorm te geven: op zondag, persoonlijk, in tweetallen en in groepen. Hieronder een overzicht van de vaste momenten tijdens de week. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen.

  1. Gebedskring‘ – vrijdagavond 19:30 (oneven weken) – contact: Gaby Schiltmans 06-80075790
  2. Gebedsmoment – donderdagmiddag 14:00 (iedere week) – Driek van Erpstraat 59, Oss
  3. Pray4Oss – ntb – interkerkelijk gebedsmoment (georganiseerd vanuit Raad van Kerken)

CrOsspoint © 2024