Waar liggen de mogelijkheden?

Er is een boekje met de titel “Te druk om niet te bidden”. Alleen al de titel spreekt me enorm aan. Het doet me denken aan Luther die een vergelijkbare houding had. Het steekt schril af tegen mijn drang om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en bij tijdsnood gebed even te ‘skippen’.

Maar deze week werd ik opnieuw uitgedaagd door de belofte van Jezus: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die dingen je erbij gegeven worden.” Dit heeft met dezelfde waarheid te maken: kijk eerst naar boven voordat je om je heen kijkt. Ik geloof dat God voorziet wanneer wij Hem betrekken bij onze ‘lasten’ van vandaag (Mat. 6:34). Eerst naar boven kijken zal effect hebben op alles wat daarna volgt.

We kunnen het ook zo bekijken: wij als mensen hebben 1. beperkte tijd en 2. beperkte kracht (talenten, capaciteit, vermogen, ..). Hierin zijn onze grenzen bepaald. Wij als mensen proberen deze twee factoren zo ver mogelijk op te rekken (vaak met als resultaat een burn-out o.i.d. – roofbouw), terwijl daar uiteindelijk niet de echte ‘winst’ te behalen is…

We geloven namelijk in een bovennatuurlijke God met onbeperkte mogelijkheden.

Dus is het voor ons de uitdaging om verstandig met onze tijd en onze kracht om te gaan, maar onze focus moet liggen op God en wat Hij wil/kan doen. Daar liggen de mogelijkheden voor echte groei en wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Ik wens je wijsheid toe!

Om eens te lezen tijdens deze maand: Ex. 20:8-11, Pred. 3:1-8, Mat. 6:25-34, Mat. 25:14-30, Rom. 8:32, 1 Kor 2:9, Efe. 3:20, Kol. 3:1-2.