Nieuws vanuit het jeugdwerk

auteur: Annet van Wijk

Nieuws vanuit het jeugdwerk

In de vorige nieuwsbrief kondigde Jacob aan dat ik iets zou vertellen over de nieuwe plannen en opzet. Mochten jullie je hebben verheugd op een complete presentatie van alle nieuwe plannen, hebben jullie wellicht iets te vroeg gejuicht… Voor een volledig overzicht daarvan is het nog te vroeg, maar ik kan jullie wel vertellen dat er hard ‘aan de weg getimmerd wordt’ om het jeugdwerk verder te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven binnen onze gemeente. Het sleutelwoord hierbij is: EENHEID.

De droom voor onze gemeente is dat de verschillende onderwijsprogramma’s binnen het jeugdwerk niet alleen goed aansluiten op elkaar, maar ook op het volwassen onderwijsprogramma binnen onze gemeente. Onderling contact tussen de verschillende generaties is hierbij erg belangrijk. Kinderen kunnen veel leren van de ervaring van volwassen christenen. Wij volwassenen, echter, kunnen op onze beurt minstens zoveel opsteken van de geloofsbeleving van onze kinderen. Jezus zegt ons niet voor niets te worden als een kind (Matt 18:3; Marc 10:15; Luc 18:17). Kortom, wij hebben elkaar nodig en kunnen van elkaar leren om te groeien in ons geloofsleven!

Daarbij heb ik het beeld voor ogen van de gemeente als Gods wijngaard. De kinderen en tieners die ons zijn toevertrouwd zijn nieuwe scheuten aan de druivenranken. De kinderen zijn dus letterlijk DEEL van de volwassen druivenranken, de gezinnen waarin ze opgroeien, maar ook in bredere zin, van het collectief aan druivenranken in de wijngaard, de gemeente!

Wij als gemeenteleden hebben allemaal een taak in deze wijngaard van onze Heer, maar de kinder- en tienerwerkers functioneren hierin specifiek als helpers die de nieuwe scheuten in de wijngaard van onze gemeente – naast de geloofsopvoeding thuis (de jonge, kwetsbare scheuten overleven het immers niet wanneer je ze alleen op zondag water geeft en bemest)  – ondersteunen uit te groeien tot bloeiende volwassen druivenranken die op hun beurt weer zelf vrucht kunnen dragen.

Hoe ver zijn we in dit proces en welke stappen zijn er al gemaakt?

Sinds ruim een jaar volgen alle kinderen tot 12 jaar hetzelfde onderwijsprogramma, namelijk Bijbel Basics van de NBG. Dit programma is geschreven voor kinderen van 4-12 jaar en draagt er zorg voor dat kinderen in de basisschoolleeftijd de 200 meest essentiële verhalen van de bijbel twee keer gehoord en verwerkt hebben. De bijbel staat centraal en de kinderen leren de bijbel in zijn hele breedte en schoonheid kennen. Naast de geijkte knutselwerkjes en kleurplaten biedt deze methode ook vele andere handvaten en bouwstenen om de bijbelverhalen te verwerken, al zul je als kinderwerker soms toch nog op zoek moeten naar een verwerking op maat die beter past bij jouw kindergroep. Het voordeel van deze methode is dat alle kinderen dezelfde verhalen behandelen. Dit bevordert een vlotte overgang van de jongste groep naar de oudere kindergroep.

Momenteel draait het kinderwerk van 0-12 jaar in twee groepen. Het tekort aan kinderwerkers en het verschil in grootte en samenstelling van de leeftijdsgroepen vraagt telkens om ‘fine tuning’, flexibiliteit en een andere aanpak. Op dit moment is de groep kinderen tussen 2-6 jaar het grootst. Vandaar dat we gekozen hebben voor een jongste groep van 0-6 jaar en een oudere kindergroep vanaf 7 jaar tot in principe het jaar waarin zij naar het voortgezet onderwijs zullen gaan.

De allerjongste kinderen volgen het programma uiteraard nog niet en hebben alle ruimte om te spelen, maar hoe jong ze ook zijn, we kunnen ze al wel wat meegeven van Jezus’ liefde voor hen! De samenstelling van de jongste groep is door het leeftijdsverschil alleen al zeer divers en het is soms een uitdaging een programma te draaien met één of twee huilende dreumesjes die ook aandacht vragen en verdienen, maar over het algemeen merken we dat de kinderen gewend raken aan de structuur, de samenstelling van de groep en aan elkaar. Dit brengt een zekere rust met zich mee. Daarnaast is ons team afgelopen kwartaal weer versterkt en staat er al een nieuwe jonge tienerkracht te popelen, dus we mogen wel zeggen dat we gezegend zijn!

De oudste kindergroep is zowel qua omvang als leeftijdsverschil minder divers, maar ook hier brengt de samenstelling van de groep haar eigen uitdagingen met zich mee. Het verschil van de belevingsleeftijd van een 7-jarige is heel anders dan die van een 11-jarige. Toch heb ik ook hier mooie ontwikkelingen in de groepsdynamiek gezien de laatste weken! Het tekort aan leiding is hier helaas nog wel urgent.

We zijn nog steeds dringend op zoek naar mensen die in deze groep als tweede leid(st)er willen dienen. Je hoeft geen programma te draaien, het enige wat we van je vragen is 1 keer per 4 weken mee te gaan met de Bijbelklas als tweede begeleid(st)er én dat je het leuk vindt op te trekken met kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar. Als je niet zeker weet of het iets voor je is, mag je ook altijd vrijblijvend een keer komen kijken,  maar ik wil jullie echt vragen om nog eens bij jezelf na te gaan of dit niet jouw taak kan zijn die je in de wijngaard van de Heer zou kunnen vervullen. Ik kan je verzekeren dat ondanks het feit dat je dan eens per maand niet in de dienst zit, je ook tijdens de kinderdienst zeker gevoed zult worden! Het is een dienstbare, maar ook dankbare taak.

Sinds oktober is er ook weer een jonge tienergroep gestart. Zij doen momenteel de Youth Alpha. Het is nog een kleine groep, maar we hopen van hieruit het tienerwerk weer nieuw leven in te blazen en verder te ontwikkelen. De prachtige jeugdruimte in de Pinksterterp biedt daartoe in ieder geval volop mogelijkheden. We zijn dankbaar voor een enthousiast team van twee mannen en vrouwen die we bereid hebben gevonden dit mooie en belangrijke stukje werk te gaan dragen!

Achter de schermen wordt er nog volop gewerkt aan de visie voor het kinderwerk en aan verschillende plannen over hoe we het kinder- en tienerwerk verder kunnen ontwikkelen en vormgeven. Daar zullen jullie zeker nog meer van horen, maar voor nu is dat voor een aantal dingen nog te vroeg.

In het kader van EENHEID in de gemeente zullen gedurende de adventstijd in de beide kinderdiensten hetzelfde thema en bijbelgedeelte behandeld worden als in de volwassen dienst. Ouders en kinderen kunnen dus thuis napraten over hetzelfde onderwerp! Daarnaast kunt u als u misschien zelf geen kind of kinderen (meer) hebt die een van de kinderdiensten heeft of hebben bezocht, tijdens de koffie eens één van de kinderen aanspreken en samen napraten over de dienst. Zo kunnen wij van elkaar leren!

Omdat er dit jaar geen kerstdienst is op kerstochtend zal er op zondag 23 december aansluitend op de dienst een kerstlunch worden georganiseerd voor alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en hun ouders (alle ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging per mail).

Ten slotte kan ik voor het eerste kwartaal van 2019 alvast een tipje van de sluier oplichten…

Elke eerste zondag van de maand zullen we aan het begin van onze samenkomsten een verhaal van Jezus uitspelen onder leiding van een verteller. Vervolgens gaat de jongste groep kinderen (0-6 jaar) naar hun eigen samenkomst en praten we in de volwassen dienst (inclusief de kinderen van de oudste kindergroep) door in kleine groepjes. De kinderen van 0-6 jaar verwerken het verhaal in hun eigen samenkomst op hun eigen manier. Jullie hebben hiervan eind oktober een pilot gezien aan de hand van het verhaal van Bartimeüs. We hebben hierop vele positieve reacties gekregen, vandaar dat we dit concept verder willen uitwerken. Het doel hiervan is wederom de EENHEID en het contact tussen de verschillende gelederen binnen onze gemeente te bevorderen.

De rest van deze dienst zal in het teken staan van het avondmaal waar de kinderen uit de oudste groep sinds oktober al bij zaten.

Zo hopen we stap voor stap het kinder- en tienerwerk binnen onze gemeente steeds meer vorm te geven en de EENHEID binnen de verschillende gelederen in onze gemeente te bevorderen zodat we uiteindelijk kunnen groeien als wijngaard van de Heer. Zo kunnen wij elkaar tot zegen zijn binnen de wijngaard van onze gemeente, maar uiteindelijk hopen we natuurlijk dat onze wijngaard ook zijn vruchten af zal werpen buiten de poorten van onze gemeente, in onze stad Oss.

Een mooie eerste aanzet is daarbij het aankomende evenement op de kinderboerderij waar we op 14 december net als vorig jaar het geboorteverhaal van Jezus mogen vertellen!

Bidt u mee voor de kinderen en tieners binnen én buiten onze gemeente?